Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och kommer bl.a. innebära förändringar för de som behandlar personuppgifter.

 

Det är viktigt för oss på Etac att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

 

Hur använder vi den data vi sparar

Dina uppgifter sparas hos oss för att vi i första hand ska kunna fullfölja våra åtaganden, samt förse dig med information som produktnyheter, produktinformation, utbildningsmöjligheter, erbjudanden och andra relaterade nyheter med anledning av din yrkesroll eller som privatperson.

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

Dina val och rättigheter

Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade eller raderade. Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker antingen via länk i våra nyhetsbrev eller att du kontaktar oss.

Vi hoppas så klart att du vill vara kvar hos oss!


Vill du veta mer?

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi på Etac hanterar dina personuppgifter? 

Klicka här för att ta del av vår integritetspolicy »

eller kontakta vår kundservice på telefon 0371-58 73 00. Du kan även mejla oss på info@etac.com.

 

Vänliga hälsningar
Etac Sverige AB

Maj 2018

På Datainspektionens sida hittar du fördjupad information om vad de nya reglerna innebär. https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/