Glidlakan och draglakan

Etac SatinSheet är ett system av glidlakan och draglakan för vändning och positionering i säng. Våra glidlakan är utvecklade för att klara skilda situationer och olika nivåer av vårdbehov.

Systemet med glidlakan kan användas av alltifrån användaren med lätt nedsatt funktion som kan vända sig själv med hjälp av den glatta ytan till en användare med ett stort omvårdnadsbehov. När användaren har behov av hjälp kan glidlakanet kombineras med ett draglakan.