Förflyttningshjälpmedel

Att hjälpa till vid förflyttning av någon kan vara svårt.

Här hittar du hjälpmedel som underlättar förflyttning i t ex rullstol och säng. Manuella förflyttningshjälpmedel sparar in på rygg och leder och underlättar när du ska genomföra tunga förflyttningar.

Etac SatinSheet är ett system av glidlakan och draglakan för vändning och positionering i säng. Våra glidlakan är utvecklade för att klara skilda situationer och olika nivåer av vårdbehov.

Många andra förflyttningshjälpmedel finner du här

Etac SupportBelt är ett bra hjälpmedel när man ska hjälpa någon att resa eller sätta sig. Vårdbältet erbjuder stöd vid gång eller vid förflyttning från säng till rullstol.

Med en glidhandske kommer handen lätt in mellan användaren och madrassen eller sittdynan. Små lägesförändringar och justering av skrynkliga klädesplagg är exempel på två aktiviteter som kan utföras på ett skonsamt sätt, både för användare och vårdare.

Sängband och slingor används för att flytta användaren längre upp i sängen samt vid förflyttning mellan två sittplatser. Varje sängband har lite olika användningsområde.

En gliddyna glider lätt i en riktning och bromsar i den andra. Gliddynan underlättar att förflytta sig självständigt eller med hjälp av vårdare.

En vridplatta underlättar förflyttning t ex i och ur en bil.